Gezonde Toekomst Dichterbij

FNO zorg voor kansen

Als ontwerper ben ik op verschillende manieren betrokken bij het programma Gezonde Toekomst Dichterbij, één van de vier programma's van FNO. Het uiteindelijke doel van dit programma is het verkleinen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES). Om dit te bereiken financiert FNO 46 projecten, die via een integrale aanpak gezondheidsachterstanden verkleinen: samenwerking met wijken, scholen, jeugdGGZ, gemeente en landelijke aanpakken (zoals JOGG, Gezonde School etc.) levert positieve resultaten op. Ik maakte de doelstelling van het programma visueel en verzamel verhalen uit de projecten. Concreet ontwerp ik online magazines en factsheets, maar denk ik ook mee over de invulling van projectleidersbijeenkomsten en hoe je duurzame integrale aanpakken kunt ondersteunen. Ook ben ik betrokken bij een klankbordgroep van moeders uit de doelgroep waarmee ik samen met hen een publicatie over armoede en gezondheid heb gemaakt.