Het Nieuwe Consultatiebureau | ontwerpend onderzoek

We zijn ervan overtuigd dat het consultatiebureau een transformatie verdient en veel beter kan aansluiten bij de behoeften van ouders, kinderen en professionals. Het zou een inspirerende plek kunnen zijn die een sleutelrol vervult bij de start van een nieuw mensenleven. Een plek om contact te leggen met andere ouders en kennis en ervaring te delen over gezond opgroeien. Zeker voor die ouders die een minder sterk netwerk hebben of bijvoorbeeld de taal minder goed beheersen. Een plek waar je kwetsbaar mag zijn en waar je je gesteund en versterkt voelt in jouw ouderschap. In samenwerking met Willemieke van den Brink-Gouwentak (social designer), Mauro Parravicini (architect), Vivian Sonnega (stadsgeograaf) en GGD regio Utrecht.