Veerkrachtige ouderen

serie vouwbladen | FNO zorg voor kansen

We maakten een serie vouwbladen voor FNO zorg voor kansen, om te laten zien welke prachtige projecten er allemaal kunnen starten dankzij een financiële bijdrage van het fonds. De ouderen op de voorzijde zijn 'echte' mensen: we hebben ze gefotografeerd tijdens een van de activiteiten van een project. De vouwbladen zijn gedrukt op mooi A3 papier en in kleine oplage verspreid onder de projectleiders. De vouwbladen hebben een tweeledig doel: laten zien waar FNO trots op is (bijdragen aan meer vitaliteit en veerkracht onder kwetsbare ouderen) én het is een middel om projectleiders met elkaar in contact te brengen. Zij zien nu ook welke andere projecten zich ook op kwetsbare ouderen richten.